Suplování
Rozvrhy
Zpět

Informace pro účastníky školního kola Konverzační soutěže v NEJ

Informace pro účastníky školního kola Konverzační soutěže v NEJ

Výsledky školního kola olympiády z ČJ 2. kategorie 2019

Výsledky školního kola olympiády z ČJ 2. kategorie 2019

Otevírání hlavních dveří čipy a ISIC kartami

Otevírání hlavních dveří čipy a ISIC kartami

V průběhu prosince obejdu všechny třídy s cílem zaktualizovat databázi čipů a karet pro otevírání dveří hlavního vchodu a nových šaten sportovců. Zároveň v dohledné době (pravděpodobně leden) proběhne výměna čtecího zařízení pro dveře hlavního vchodu.

Se spuštěním nového systému a výměnou čtečky u hlavního vchodu budou čipy fungovat všem studentům.

Petr Koutek

2. charitativní koncert – únor 2020

2. charitativní koncert – únor 2020

Milí studenti,

 

po kladném přijetí našeho malého adventního koncertu pro Českobratrskou církev jsem se rozhodla pokusit uspořádat další charitativní “koncertík” (pravděpodobně v únoru). Tímto zvu zpěváky i hudebníky všech ročníků, kteří by se této komorní charitativní akce chtěli zúčastnit, aby se náváhali přihlásit. 

Tímto děkuji Ondrovi Polákovi, Kubovi Vltavskému, Viky Brožkové, Kačce a Matěji Brožkovým, že ve svém volném čase vystoupili pod jménem naší školy.

 

Lenka Sejnová

Provoz recepce pro žáky a zaměstnance školy

Provoz recepce pro žáky a zaměstnance školy

MyQ tisk a kopírování – Jak převést kredit na nový účet?

MyQ tisk a kopírování – Jak převést kredit na nový účet?

Studentská výměna s gymnáziem v partnerském městě Kaufbeuren

Studentská výměna s gymnáziem v partnerském městě Kaufbeuren